Wprowadzenie do systemu kontroli wersji - Git

Literatura

Wszystkie informacje zamieszczone poniżej, pochodzą z doskonałego wprowadzenia do systemu kontroli wersji Git, które można znaleźć w książce: Pro Git (S. Chacon, B. Straub).

Co to jest system kontroli wersji i dlaczego go potrzebujemy?

Systemy kontroli wersji służą śledzeniu i zapamiętywaniu wszystkich zmian wprowadzanych w projekcie nad, którym pracujemy. Zmiany mogą dotyczyć zmian w kodzie źródłowym programu, ale nie tylko - mogą to być zmiany dowolnych plików (lub w plikach). Dzięki historii zmian możemy w dowolnym momencie przywrócić wcześniejszy stan projektu, czy sprawdzić kto jest autorem danego fragmentu kodu.

Prawdziwa wartość systemów kontroli wersji jest widoczna w pracy grupowej, kiedy wielu programistów jednocześnie pracuje nad przydzielonymi im funkcjonalnościami oprogramowania. Wtedy uporządkowana praca pozwala na łatwe rozszerzanie możliwości programu i rozwiązywanie konfliktów, czyli problemów które mogą wystąpić podczas scalania zmian wykonanych przez dwóch programistów w tym samym pliku.

Quick start

  1. Utwórz katalog, który będzie twoim katalogiem projektu.
  2. Wejdź do nowo utworzonego katalogu i zainicjalizuj w nim
git init

Tomasz Różański
Tomasz Różański
Student w szkole doktorskiej

Moje zainteresowania koncentrują się wokół teorii atmosfer gwiazdowych i zastosowania metod uczenia maszynowego w astronomii.