Sortowanie bąbelkowe

Na czym polega sortowanie bąbelkowe?

Wikipedia: “[Sortowanie bąbelkowe] Polega na porównywaniu dwóch kolejnych elementów i zamianie ich kolejności, jeżeli zaburza ona porządek, w jakim się sortuje tablicę. Sortowanie kończy się, gdy podczas kolejnego przejścia nie dokonano żadnej zmiany.”

Wizualizacja

Pseudokod

procedure bubbleSort( A : lista elementów do posortowania )
 n = liczba_elementów(A)
  do
  for (i = 0; i < n-1; i++) do:
   if A[i] > A[i+1] then
    swap(A[i], A[i+1])
   end if
  end for
  n = n-1 # Dlaczego?
 while n > 1
end procedure

Co należy zaimplementować?

 1. Zaimplementuj funkcję bubble_sort(), która jako argument przyjmuje listę a zwraca listę posortowaną.
 2. W funkcji main() wygeneruj losową listę liczb o długości N=1000.
 3. Posortuj tę listę wykorzystując bubble_sort().
 4. Sprawdź czy lista zwrócona przez funkcję jest posortowana.
 5. Zmierz czas potrzebny na wykonanie sortowania N = {10, 100, 1000, 10000} liczb.

Pytania

 1. Jak rośnie czas wykonania algorymtu wraz ze wzrostem długości danych N (liniowo, kwadratowo, logarytmicznie, …)?
 2. Ile maksymalnie porównań może wykonać zaimplementowane sortowanie (w funkcji N)?
 3. Czy masz jakieś pomysły na usprawnienie sortowania bąbelkowego?
Tomasz Różański
Tomasz Różański
Student w szkole doktorskiej

Moje zainteresowania koncentrują się wokół teorii atmosfer gwiazdowych i zastosowania metod uczenia maszynowego w astronomii.