Języki skryptowe - Python

Zasady zaliczenia

Wynik [%] Ocena
(80, 100] 5
(70, 80] 4.5
(60, 70] 4.0
(50, 60] 3.5
(40, 50] 3.0
[0, 40] 2.0

Wynik $W$ wyliczany jest za pomocą wzoru: $$ W = \frac{1}{4}x_1 + \frac{1}{4}x_2 + \frac{1}{2}x_3 $$

  • $x_1 \in [0,1]$ - suma punktów zdobytych za wszystkie listy zadań podzielona przez maksymalną liczbę punktów do zdobycia za listy zadań (unormowana do jedności),
  • $x_2 \in [0,1]$ - suma punktów do zdobycia za wszystkie wejściówki unormowana do jedności,
  • $x_3\in [0,1]$ - średnia z ocen za 1. i 2. kolokwium unormowanych do jedności.

Repozytorium z materiałami

W tym repozytorium znaleźć można udostępnione przeze mnie kody i inne materiały.

Listy zadań

Materiały

  1. Podstawowe informacje i instalacja Pythona
  2. Wprowadzenie do systemu kontroli wersji - Git

Wyzwania dla bardziej zaawansowanych i zainteresowanych

  1. Sortowanie bąbelkowe
  2. Sortowanie przez wstawianie
  3. Rekurencja (rekursja)
  4. Sortowanie przez scalanie
  5. Sortowanie szybkie
Tomasz Różański
Tomasz Różański
Student w szkole doktorskiej

Moje zainteresowania koncentrują się wokół teorii atmosfer gwiazdowych i zastosowania metod uczenia maszynowego w astronomii.